Nebensaison

Mind.

Aufenthalt

Preis

Tag

Preis

5 Tage

Preis

1 Woche

Preis

2 Wochen

Preis

3 Wochen

24.08.18 – 18.12.18

5 Nächte

55,00 €

275,00 €

343,00 €

644,00 €

798,00 €

 08.01.19 - 04.02.19

5 Nächte

 

 

 

 

 

 14.02.19 - 03.07.19

5 Nächte

 

 

 

 

 

 27.08.19 - 18.12.19

5 Nächte

 

 

 

 

 

 

Preis je Tag

 

55,00 €

49,00 €

46,00 €

38,00 €

 Hauptsaison

 

 

 

 

 

 

18.12.18 - 07.09.19

5 Nächte

66,00 €

 

413,00 €

798,00 €

1.092,00 €

 04.02.19 - 14.02.19

5 Nächte

 

 

 

 

 

 03.0.7.19 - 27.08.19

5 Nächte

 

 

 

 

 

 

Preis je Tag

66,00 €

 

59,00 €

57,00 €

52,00 €

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2018